Ana sayfa > Bedensel Engelli Bireyler > Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel Engelli Bireyler

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hareket yetersizliğine yol açan hastalıklar, yaralanmalar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve fizyoterapi rehabilitasyona özel tedavi yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır. 

Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır.

Fizik Tedavinin amacı hareket sistemindeki hastalıklarının rehabilitasyonu ve fonksiyon eksikliği ve bozukluklarını normal haline döndürmektir.

Engelli çocuklarda fiziksel ve mental birçok sorun bir araya gelerek çocuk ve aile için sosyal yaşamı zorlaştırabilir. Bilimsel yaklaşımlarla yürüttüğümüz fizyoterapi uygulamalarımız engelli bireyin özgüvenli olmasını ve bağımsızlaşmasını amaçlayan tedavi yöntemleri, egzersizler, uygulamalar içermektedir.

Yapılan tedavide çocuğun mevcut durumunun korunması ve geliştirilmesi, günlük yaşamda kendisine yardımcı olabilecek fonksiyonları kazandırmak en öncelikli hedefimizdir. İşte bu sebepten geniş kapsamlı, fonksiyonel ve kişiye özgü tedavi programı anlayışımızla kurumumuzda size ihtiyaç duyduğunuz tedaviyi aile ortamı sıcaklığında sağlamaktayız.

Ayrıca çocukların motor becerileri, normal motor gelişimi ve mental-sosyal durumunu da göz önünde bulundurularak çalışmalarımıza farklı yorumlar katmaktayız. Kurumumuzun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde çalıştığımız başlıca hastalık grupları şunlardır:

• Cerebral Palsi

• Brachial Plexus ve Yaralanmaları

• Kas Hastalıkları ( Spinal Müsküler Atrofi – Duchenne Musculer Distrofi, Becker Musculer Distrofi, Myopatiler)

• Spina Bifida

• Down Sendromu

• Kromozom Anomalileri

• Motor Gelişim Geriliği

• Özel Sendromlar ve Rahatsızlıklar (Rett - Epilepsi)

• Hidrosefali, Mikrosefali

• Tortikollis

• Skolyoz

• Kafa travmaları

• Spinal kord yaralanmaları

1.Serebral Palsi

Gelişmekte olan (immatür) beyinde değişik nedenlerle prenatal, perinatal, postnatal dönemde meydana gelen, kalıcı, ilerleyici olmayan bozukluklar olarak tanımlanır. Beyindeki lezyon statik olmasına rağmen ilerleyici bir muskuloskeletal yetersizlik görülür.

2. Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar:

Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. Down sendromu, Joubert sendormu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu örnek durumlardan bazılarıdır.

3. Mental Motor Retardasyon (Mental Motor Gerilik):

Zekâ, duygu ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.

4. Doğuştan kol felci (Brakial Pleksus Yaralanması):

Doğum sırasında brachial plexus hasarına bağlı kola giden sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen kısmi ya da tamamen felç durumudur. Tek taraflıdır ve etkilenen kolda tamamen bir felç durumu olabileceği gibi ağırlıklı olarak parmaklarda, elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.

5. Spina Bifida (Spinal Disfrazm)

Embriyolojik hayatın ilk haftalarında nöral tüpün yetersiz kapanışından ve spinal membranın, sinirlerin protrüzyonundan kaynaklanan doğumsal defekttir.

Omurilikteki etkilenim seviyesine göre belirti ve bulgular değişim gösterir. *En önemli problem Aerobik Kapasitedeki

(VO2peak) yetersizliktir.

Kas kısalıkları, Limitasyon ve Deformitelerin önlenmesi için erken dönemden itibaren fizik tedavi ve rehabilitasyon önemlidir.

6. Spinal musculer atrofi (SMA)

iskelet kaslarında atrofiye yol açan nörodejeneratif bir hastalıktır. Tüm vücutta genel bir zayıflığa yol açar. Vücutta istemli kasların simetrik kuvvetsizliği ile progresif güç kaybı, Enduransta azalma, Vücut yapısında değişim Fonksiyonel becerilerde, mobilitede kayıp, Pulmoner fonksiyonlarda bozulma görülebilir. Semptomlara göre fizik tedavi programı belirlenir.

7. Travma nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları (Medulla Spinalis Yaralanmaları)

Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı engele neden olmaktadır.

8. Süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri:

Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve/veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkan durumları tanımlar (epilepsi gibi).

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ile bireylerin:

• Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,

• Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri,

• Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,

• Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,

• Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,

• Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,

• Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon) hareketlerini geliştirmeleri,

• Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,

• Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,

• Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak fizyoterapistimiz tarafından kişiye özel olarak hazırlanmaktadır.