Ana sayfa > Yaygın Gelişimsel Bozukluklar > Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde çeşitli sorunları kapsayan beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik bir tanı grubudur.

Bu grupta yer alan bozuklukların en çok bilineni Otizmdir, diğerleri, Rett Sendromu, Dezintegratif Bozukluk, Asperger sendromu ve Atipik Otizmdir.

YGB BELİRTİLERİ

Yaygın gelişimsel bozukluğu olabilecek bireyler aşağıdaki belirtilerle fark edilebilirler. Bu davranışların biri ya da bir kaç tanesi var ise üniversitelerin veya hastanelerin nöroloji, psikiyatri bölümlerine başvurmakta fayda vardır.


  • Dili ve konuşmayı kullanıp anlamada zorluklar yaşarlar.
  • Kişiler, nesneler ve olaylar ile ilişki kurmakta zorluklar yaşarlar.
  • Oyuncaklar ve nesnelerle farklı tarzda oyun oynarlar.
  • Rutin davranışlarını değiştirmede zorluklar yaşarlar.
  • Tekrar eden vücut hareketleri ve davranışlar gösterirler (sırtını vurma, sallanma) gibi.

Unutmayın erken tanı, her sorunda olduğu gibi bu sorunda da “hayat kurtarır”. Sorunlar erken tanı ile çözülebilir ya da eğitim vb. çalışmalar ile kabul edilebilir sınırlara çekilerek bireyin yaşamı kolaylaştırılabilir.

BU GRUPTA YER ALAN BOZUKLUKLAR

Otizm, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu Asperger sendromu Atipik Otizm‘ dir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Bireysel Eğitim

Tanı konan bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dahil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. 

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi YGB olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun hale getirilip, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim, ortam, erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Tanı konulduğu ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir.

Bireyin örgün eğitime dahil olduktan sonra da uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır.


YGB Destek Eğitim Modülü

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı ile bireylerin;


• İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri,

• Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,

• Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

• İletişim becerilerini geliştirmeleri,

• Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,

• Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,

• Akademik becerilerini geliştirmeleri,

• Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Özel Eğitim Merkezimizde alanında uzman psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Çocuğunuza Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu, Dezintegratif Bozukluk, Atipik Otizm gibi bir tanı konmuşsa, bizi arayın, her sorunuz samimiyetle yanıtlanacaktır.

Sayfalarımızda bu sorunlar üzerine bilgiler mevcuttur. Aklınıza takılan bir soru varsa günün her saati bize sorabilirsiniz. Telefonla, mail ya da sosyal medya sayfalarımızdan mesaj atarak bizlere ulaşabilirsiniz.