Ana sayfa > Aile Eğitimi > Aile Eğitimi

Aile Eğitimi

Aile Eğitimi

Özel eğitim her şeyden önce ailenin yaşamının tam da içine girmiş olan bir durumdur. Özel eğitim ihtiyacı duyan bir çocuğa sahip olan ailelerimiz kendi çocuklarının eğitiminde en önemli rolü oynarlar. Çocukların daha iyi durumda olabilmesi ya da çok daha kötü hale gelmelerini engelleyebilme adına verilecek en ideal eğitim anlayışının içerisinde ailenin yeri ve yapması gerekenleri eksiksiz yerine getirmesi belki de en kritik konudur. Özel gereksinimi olan bireylerde aile eğitiminin daha farklı, daha büyük önemi vardır.

Anne babanın hayatına özel ihtiyacı olan engelli birey girdiğinde aileler uyum sağlama sürecinin farklı basamaklarından geçer. Genelde ilk başlarda yaşanan şok, inkâr ve suçluluk duygularından sonra üzüntü ve çöküntü, kararsızlık, reddetme, pazarlık, kabullenme ve uyum sağlama evreleri gerçekleşir. Her aile uyum sağlama sürecinde kendi hızıyla ve kendine özgü biçimde ilerler. Ailelerin bu süreçleri daha sağlıklı geçirebilmeleri için uzman desteği önemlidir. Hem uyum sağlama sürecini daha rahat geçirebilirler hem de genel çocuk gelişim evreleri, tanı durumunun özellikleri, özel eğitiminin önemi ve basamakları gibi birçok konuda bilgi alabilirler.

Aile eğitimi ve danışmanlığı bazı durumlarda görüşme şeklinde ve bireysel olarak verilmesi öngörülebilir. Fakat daha yaygın olarak gruplar halinde ve bilgilendirme seminerleri şeklinde uygulanmaktadır. Kurumumuzda ailelerin hangi eğitimlere ve desteğe ihtiyaçları oldukları belirlendikten sonra aile eğitim takvimi oluşturulur. Bu takvime istinaden Psikolojik Danışmanlık Servisimiz tarafından ve gerekli görüldüğünde alanında uzman kişiler tarafından konferans salonumuzda eğitim ve seminerler yapılmaktadır.

 

KURUMUMUZDA AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI AŞAĞIDAKİ PROGRAMLAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR;



1) Bireysel Psikolojik Danışma; Özel gereksinimi olan çocuk sahibi aileleri ile yapılan bireysel görüşmelerde amaç, aileye çocuğunun özel gereksinimine ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak, aile bireylerinin yaşadığı duygusal- davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümüne ilişkin rehberlik etmek, başa çıkabilme becerilerini arttırmak.

2) Aile Eğitim Toplantıları; Çocuklarla ilişkide bulunan aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitiminden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu gereksinime ait özellikler, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları, çalışılan hedefler ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim ve duyguların paylaşıldığı toplantılardır.

3) Yaşantı Paylaşım Toplantıları; Benzer tanılı çocukların ailelerinin bir araya gelerek kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaştıkları toplantılardır. Bu toplantıların genel amacı özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin problemlerini paylaşmalarına fırsat verilmesi ve özgün problemlerle baş etme yolları konusunda birbirlerine yardım ve destek sağlamalarıdır. Toplantılara katılan anne-babalar diğer anne-babalardan aldıkları geri bildirimlerde kendi yaşamlarında neler olduğunun farkına varabilirler. Aileler benzer sorunları yaşadıklarını gördükçe aralarında güçlü bir bağ gelişir. Grup içinde kabul, anlayış ve destek bulurlar. Başarıya ulaşmış, kendine ve çocuğuna güvenen anne babaları görmek , diğer anne babaların da umutsuzluk duygularının yerini umuda bırakmasına yardımcı olur.

4) Aile Eğitim Seminerleri; Kurum içinde belli dönemlerde planlanan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanır. ( Okula hazır bulunuşluk toplantıları, engel grupları, okuma yazma öğretimi vb.)